Wieczór Tańca Orientalnego 3 X 2009
Inauguracja sezonu Akademii Artystycznej BLANCARI.
Dalia w układzie klasycznym Dalia w tangu egipskim Występ zespołu „Zahra”
Występ zespołu „Zahra” Występ zespołu „Zahra” Występ zespołu „Zahra”
Występ zespołu „Zahra”  stat4u